Bestelformulier levend aas

Verre de vase en Tubifex te bestellen
vòòr woensdag avond (18u30).

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer


JE BESTELLING:

Aantal pakje(s) Casters 1/2l

Aantal pakje(s) Casters 1/4l

Aantal pakje(s) Ver de vase Belgische 1kg

Aantal pakje(s) Ver de vase Belgische 1/2kg

Aantal pakje(s) Ver de vase Russische 1kg

Aantal pakje(s) Ver de vase Russische 1/2kg

Aantal pakje(s) Haak ver de vase puur

Aantal pakje(s) Haak ver de vase grond

Aantal pakje(s) Tubifex 1kg

Aantal pakje(s) Tubifex 1/2 kg